Instal·lacions

 • Aules matèria
 • Aules informàtica
  • 3 ESO- Batxiller
  • 5 Cicles formatius
 • Laboratoris
  • 2 de Física i Química
  • 1 Biologia i Geologia
  • 1 Idiomes
 • Tallers
  • 2 de Tecnologia
  • 2 de Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • 2 Aules de música
 • Dibuix
  • 1 dibuix tècnic
  • 1 dibuix artístic
 • Instal·lacions esportives
  • Gimnàs
  • Pistes esportives
  • Galotxa
  • Annex esportiu (conveni d'us amb ajuntament Picassent)
   • Piscina, Padel, Futbol 11, Futbol 7, tenis, frontó, Pista poliesportiva coberta
 • 2 Aules de Pedagogia Terapèutica
 • 22 departaments
 • Espais d'administració
 • Cafeteria
 • Biblioteca
 • Aula multiusos