Formació Professional Dual

Combina la formació rebuda en el centre educatiu amb l'activitat formativa en una empresa, que s'implica en la formació de l'alumne, per afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l'alumnat.
  • Combinar teoria i pràctica al llarg del Cicle de FP dual per "aprendre fent".
  • Adequar la formació a la realitat i a les necessitats de les empreses.
  • Millorar les capacitats i competències, tant personals com professionals.
  • Augmentar les expectatives d'inserció professional després d'obtenir un títol acadèmic.
  • Compatibilitat entre l'horari en el centre educatiu i l'horari a l'empresa.
  • Possibilitat de contracte de formació o beca per part de les empreses, amb alta en el règim de Seguretat Social durant el temps d'estada en ella en dual.
  • Reconeixement de la formació en l'empresa.
Més informació en http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/faq