Departament d’Educació Física

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Antonio Cremades Márquez Cap de Departament
Coordinador PEAFS
Cotutor 2ESOE
aa.cremadesmarquez@edu.gva.es
Adrián Soler Quirant Cotutor de 1ESOF a.solerquirant@edu.gva.es
Marc Palol Mir Tutor 1BATA m.palolmir@edu.gva.es