Departament de Tecnologia

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
José Díaz Mollá Cap de Departament
j.diazmolla@edu.gva.es
Francisco Pérez Gilabert Secretari f.perezgilabert@edu.gva.es
Santiago Caracena Pacheco s.caracenapacheco@edu.gva.es
Daniel Pérez Alcaraz d.perezalcaraz@edu.gva.es