Departament de Geografia i Història

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
María José López Molina Tutora 1ESOD mj.lopezmolina@edu.gva.es
Javier Parres Ortiz j.parresortiz@edu.gva.es
María Teresa Peral Juárez Cap de Departament
Tutora 1BATB
mt.peraljuarez@edu.gva.es
Sergi Sanchiz Torres Coordinador P. Sàhara Occidental
Tutor 2ESOE
s.sanchiztorres@edu.gva.es
Camilo Vázquez Artes Cotutor 1ESOB c.vazquezartes@edu.gva.es
Julio Latorre Torrent j.latorretorrent@edu.gva.es