RECOLLIDA LOTS XARXA LLIBRES 3R I 4T ESO

Estimades famílies:

Us informem que procedirem a entregar els lots de llibres de la Xarxa llibres dels cursos 3r ESO I 4t ESO. Els dies en què farem el lliurament són dimarts que ve 19 de setembre i el dimecres 20 de setembre, amb el següent horari:

• DIMARTS 19 de setembre: de 17.00 A 19.00 h.

• DIMECRES 20 de setembre: de 17.00 a 19.00 h.

En aquest curs, com a novetat, els llibres es folraran en el centre. Cada família haurà de portar les fundes per a folrar els llibres abans de portar-los a casa, perquè hem detectat que moltes famílies no els folren a pesar que és un requisit per a pertànyer al banc de llibres. No s’entregaran els lots als qui no tinguen els folres.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 3a ESO necessitaran nou fundes de 29 cm, una funda de 28 cm i, si a més els seus fills cursen francés, una funda de 30 cm i/o creativitat musical, una altra de 29 cm.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 4a ESO necessitaran set fundes de 29 cm, una funda de 28 cm i, a més, depenent de les seues optatives, les següents:

* Biologia i Geologia: 29 cm

* Física i Química: 29 cm

* Economia: 29 cm

* Francés: 30 cm

* Comunicació oral en anglés: 30 cm

• Les famílies que tinguen un fill/a en 3r PDC necessitaran tres fundes de 29 cm i una funda de 28 cm.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 4t PDC necessitaran dues fundes de 29 cm i una funda de 28 cm.

Els llibres de BATXILLERAT s’entregaran en el moment en què ens arriben de les editorials. Estem pendents de rebre’ls. Ja us informarem dels dies i l’horari.

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los que s’ha de fer un ús responsable dels llibres, la qual cosa implica cuidar-los, no escriure, subratllar ni fer marques en ells, anotar el nom únicament en les fundes i no deixar-los en la classe.

Finalment, les famílies que no han retornat el lot complet del curs passat queden excloses de la Xarxa.

Moltes gràcies per la vostra comprensió. El bon funcionament del banc de llibres només és possible amb la col·laboració de tots.

Una salutació.

RECOLLIDA DE LOTS XARXA LLIBRES 1r I 2n ESO curs 2023-24

Estimades famílies:

Us informem que procedirem a entregar els lots de llibres de la Xarxa lliures dels cursos 1r ESO I 2n ESO. Els dies en què farem el lliurament són dimecres que ve 13 de setembre i el dijous 14 de setembre, amb el següent horari:

DIMECRES 13 de setembre: de 13.00 a 15.00 i de 17.00 A 19.00 h.

DIJOUS 14 de setembre: de 17.00 a 19.00 h.

En aquest curs, com a novetat, els llibres es folraran en el centre. Cada família haurà de portar les fundes per a folrar els llibres abans de portar-los a casa, perquè hem detectat que moltes famílies no els folren a pesar que és un requisit per a pertànyer al banc de llibres. No s’entregaran els lots a qui no tinguen els folres.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 1a ESO necessitaran set fundes de 29 cm, una funda de 28 cm i, si a més els seus fills cursen francés, una funda de 30 cm.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 2a ESO necessitaran set fundes de 29 cm, una funda de 28 cm i, si a més els seus fills cursen francés, una funda de 30 cm.

• Les famílies que tinguen un fill/a en 2n Programa de reforç necessitaran una funda de 29 cm i, si a més els seus fills cursen francés, una funda de 30 cm.

Els llibres de 3r ESO i 4t ESO s’entregaran la setmana vinent. Ja els informarem dels dies i l’horari.

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los que s’ha de fer un ús responsable dels llibres, la qual cosa implica cuidar-los, no escriure, subratllar ni fer marques en ells, anotar el nom únicament en les fundes i no deixar-los en la classe.

Finalment, les famílies que no han retornat el lot complet del curs passat queden excloses de la Xarxa.

Moltes gràcies per la vostra comprensió. El bon funcionament del banc de llibres només és possible amb la col·laboració de tots.

Una salutació.

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO

Estimades famílies,

Se us convoca a la reunió informativa on line per a les famílies de l’alumnat de 1r ESO que se celebrarà DILLUNS 11 de setembre a les 19:00 hores en el següent enllaç:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzAyMGNlNDEtZTAyMC00NDcxLWJjMzMtYzViMDg4ZGUyZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%222dbc7d27-92d0-4f25-aae9-f008cd111d05%22%7d

per informar-los sobre aspectes generals i de funcionament del centre

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT AMB TRANSPORT ESCOLAR:

Estimades famílies us informem d’algunes qüestions que heu de tenir en compte per a l’inici del curs escolar 2023-24 i el transport escolar:

  • Al transport escolar és obligatori l’ús del cinturó de seguretat .
  • El lloc on siguen col·locats els alumnes al transport serà el mateix per a tot el curs.
  • US RECORDEM QUE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE SÓN LES MATEIXES QUE S’APLIQUEN AL TRANSPORT ESCOLAR.
  • Les hores d’inici de les rutes de transport és el que apareix a continuació:
HORA D’INICILÍNIA-AUTOBÚS
7:10 horesAutobús línia Algoda-Matola (Venta La Rosa)
7:15 horesAutobús línia Derramador
7:20 horesAutobusos línia La Marina
7:10 horesAutobús línia La Baia Parades
7:25 horesAutobusos línia La Baia Centre

CURS 23-24

Estimades famílies,

Estem treballant al centre per garantir un bon començament de curs 23-24. Qualsevol informació important la rebran a través de web família (ITACA) i el web del centre

Les informacions que apareixen a Web Família sobre assignació de grups i optatives són provisionals i no seran definitives fins el dia 11 de setembre en què comencen les classes oficialment. Finalment també informar-vos que l’assignació de grups i optatives es fa tenint en compte criteris pedagògics i didàctics que asseguren la qualitat de l’ensenyament que reben els vostres fills.