Subvenció per al foment de l’accés de les alumnes als ensenyaments industrials

S’ha convocat una subvencio (RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021) per al foment de l’accés de les alumnes als ensenyaments industrials que poden sol·licitar les alumnes que estudien al nostre centre els cicles de la família professional de mecanitzat.

Les beneficiàries hauran d’acomplir amb els següents requisits:

  • Haver-se matriculat per primera vegada l’any acadèmic 2020-2021 en primer curs d’FP Bàsica de Fabricació d’Elements Metal·lics, o el primer curs de qualsevol dels graus mitjans o superiors de mecanitzat o conformat.
  • Complir el seguiment de les avaluacions cont´nues durant el curs escolar
  • Superar els mòduls professonals del cicle, la duració en còmput anual dels quals siga equivalent a 450 hores durant el primer any.

L’acceptació de la subvenció obliga a continuar els estudis en segon.

El termini per a sol·licitar la subvenció comença l’11 de juliol i acaba el 30 de juliol. La sol·licitud s’ha de fer online en la següent direcció:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14700

La documentació a presentar és la següent:

ANNEX I: Domiciliació Bancària

ANNEX II: Acceptació de la subvenció

ANNEX III: Certificat emés pel centre docent (no es pot descarregar, s’ha de sol·licitar a secretaria abans de l’11 de juliol. Pots sol·licitar-ho mitjançant el formular que tens baix)

Contacte

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.