PLA D’ESTUDIS PMAR 3er

3r ESO PMAR

Assignatures en Grup específic:

 • Àmbit de caràcter lingüístic i social (9h)
 • Àmbit de caràcter científic i matemàtic (8h)
 • Àmbit de llengües estrangeres (2h)
 • Tutoria (1h)

Grup ordinari:

 • Música (2h)
 • Tecnologia (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (2h)
 • Triar una (2h)
  • Informàtica
  • Francès
  • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
  • Cultura Clàssica
  • Tallers de Reforç
  • Taller d’aprofundiment
  • Projecte interdisciplinari
 • Tutoria (1h)

 

Hores setmanals: 32h