Selecció de Professorat Especialista en Tècniques de temps lliure: Llistat provisional puntuacions fase entrevista

Al document, a més del llistat de puntuacions hi ha informació sobre el termini de reclamacions: