Procediment de selecció de Professorat Especialista

Busquem una persona per contractar com a professorat especialista:

Al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives que s’imparteix al centre.