Proc. selecc. Professorat Especialista: Fase de concurs. Llistat definitiu

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, puntuació obtinguda i altres informacions: