Aneu a la barra d'eines

Formulari i procediment per la sol·licitud de canvi de grup o optativa

Procediment per sol·licitar canvi de grup, optativa…

  1. Descarregar des de la web i també des de Telegram el model de sol·licitud.
  2. Emplenar el model, bé directament a l’ordinador o bé imprimint-lo en paper, signat per pare i/o mare o tutor/a legal de l’alumne.
  3. Escanejar la sol·licitud, i enviar-la al correu 46005934@gva.es
  4. Dates: 14 a 16 de setembre.