Enquesta context social educatiu 2024

Benvolguda família,

vos informem que l’alumnat de 2n de Batxillerat, 4rt d’ESO i 2n de FP Bàsica, realitzarà en els pròxims dies una enquesta per avaluar el context social i educatiu del nostre centre. La participació en aquesta enquesta és molt important donat que serveix per a actualitzar dades que ens permeten millorar la nostra tasca quotidiana docent.

Si voleu tindre més informació sobre l’enquesta, podeu descarregar-vos la carta informativa de conselleria al següent enllaç.

Si eres un alumne/a d’aquests cursos, podràs fer l’enquesta en l’horari que t’indique el tutor/a amb el codi que et facilitarà, en el següents enllaços:

Gràcies per la vostra col·laboració.

Matrícula FP Bàsica Curs 2023-2024

Matricula Formació Professional Bàsica

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals(Classes de vesprada)
Exposa que el/la meu/a fill/a està matricluat/da en la FPB "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals" i em compromet a que assitisca amb regularitat a les classescorresponents de tots els mòduls integrants d'este programa i que conec la norma per la qual perdrà la condició d'alumne en el cas de tindre un percentatge superior al 15 % de faltes no justificades degudament.
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Max. file size: 30 MB.
Política de privacitat(Required)

Matrícula 2n d’ESO Curs 2023-2024

Matricula 2n d'ESO

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Required)

Matrícula FP Grau Superior Curs 2023-2024

Matricula Cicle Formatiu Grau Superior

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare
Nom de la Mare
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Cicles Formatius de Grau Superior(Required)
Curs(Required)
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Max. file size: 30 MB.
Política de privacitat(Required)

Matrícula 2n de Batxillerat Curs 2023-2024

Matricula 2n Batxillerat

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Vols cursar l'assignatura de Religió? (opcional: 1 hora)
Opció Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia(Required)
Humanitats
Ciències Socials
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia. Marqueu UNA assignatura

Assignatures Optatives: Trieu-les per ordre de preferència. L'alumne només en cursarà una

Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Max. file size: 30 MB.
Política de privacitat(Required)

Matrícula 3r d’ESO Curs 2023-2024

Matricula 3r d'ESO

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Required)

Matrícula FP Grau Mitjà Curs 2023-2024

Matricula Cicle Formatiu Grau Mitjà

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Cicles Formatius de Grau Mitjà(Required)
Curs(Required)
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Max. file size: 30 MB.
Política de privacitat(Required)