Matrícula FP Básica Curso 2022-23

Matricula Formació Professional Bàsica

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals(Classes de vesprada)
Exposa que el/la meu/a fill/a està matricluat/da en la FPB "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals" i em compromet a que assitisca amb regularitat a les classescorresponents de tots els mòduls integrants d'este programa i que conec la norma per la qual perdrà la condició d'alumne en el cas de tindre un percentatge superior al 15 % de faltes no justificades degudament.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Concepte targeta d'identitat (2,04 euros). Els alumnes exempts de l'abonament de la taxa o amb bonificació del 50 % del seu import, ho hauran d'acreditar documentalment. L'alumne pot imprimir-se i pagar les taxes des de casa amb targeta ceice.gva.es/doc046/gen/es/
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 2º de la ESO Curso 2022-23

Matricula 2n d'ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 2n de Bachillerato Curso 2022-23

Matricula 2n Batxillerat

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Opció Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia(Obligatorio)
Humanitats
Ciències Socials
Ciències de la Salut
Tecnologia

Assignatures Específiques: Trieu-les per ordre de preferència. L'alumne només en cursarà una

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Concepte targeta d'identitat (2,04 euros). Els alumnes exempts de l'abonament de la taxa o amb bonificació del 50 % del seu import, ho hauran d'acreditar documentalment. L'alumne pot imprimir-se i pagar les taxes des de casa amb targeta ceice.gva.es/doc046/gen/es/
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula FP Grado Superior Curso 2022-2023

Matricula Cicle Formatiu Grau Superior

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare
Nom de la Mare
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Cicles Formatius de Grau Superior(Obligatorio)
Curs(Obligatorio)
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Concepte targeta d'identitat (2,04 euros). Els alumnes exempts de l'abonament de la taxa o amb bonificació del 50 % del seu import, ho hauran d'acreditar documentalment. L'alumne pot imprimir-se i pagar les taxes des de casa amb targeta ceice.gva.es/doc046/gen/es/
Política de privacitat(Obligatorio)

Matrícula 3º de la ESO Curso 2022-23

Matricula 3r d'ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Nom del Pare(Obligatorio)
Nom de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?

A l'alumnat se li assignaran dues assignatures, UNA DE CADA BLOC. En cada bloc, l'alumne ha de triar per ordre de preferència totes les assignatures

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Obligatorio)