Matrícula 2n de Bachillerato Curs 2024-2025

Matricula 2n Batxillerat

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
Nom i Cognoms del del Pare(Obligatorio)
Nom i Cognoms de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Indica el grup al que pertanys

Itinerari Humanitats

Humanitats

Itinerari Ciències Socials

Tria una opció

Itinerari Ciències i Tecnologia

Tria una opció
Tria una opció

Itinerari General

Tria una opció

Assignaturas Optatives. L'alumnat ha de seleccionar totes les assignatures per ordre de preferència (només en cursarà una)

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l’abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d’Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126.
Tamaño máximo de archivo: 30 MB.

Matrícula 2º ESO Curso 2024-2025

Matricula 2n d’ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
Nom i cognoms del Pare(Obligatorio)
Nom i cognoms de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Indica a quin grup pertanys

Assignaturas Optatives. L'alumnat ha de seleccionar totes les assignatures per ordre de preferència (només en cursarà una)

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l’abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d’Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126

Matrícula 3º ESO Curso 2024-2025

Matricula 3r d’ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
Nom i cognoms del Pare(Obligatorio)
Nom i cognoms de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Indica a quin grup pertanys

Assignaturas Optatives. L'alumnat ha de seleccionar totes les assignatures per ordre de preferència (només en cursarà una)

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l’abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d’Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126

Matrícula 4º ESO Curso 2024-2025

Matricula 4rt d’ESO

Nom de l'alumne(Obligatorio)
Adreça(Obligatorio)
Nom i Cognoms del Pare(Obligatorio)
Nom i Cognoms de la Mare(Obligatorio)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Indica a quin grup pertanys

L'alumnat triarà UNA ASSIGNATURA D'OPCIÓ DE CADA BLOC. En cada bloc, l'alumnat ha de numerar totes les assignatures per ordre preferència.

Assignaturas Optatives. L'alumnat ha de seleccionar totes les assignatures per ordre de preferència (només en cursarà una)

Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
Adjuntar justificant de l’abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d’Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126