Organigrama

ORGANIGRAMA

Equip directiu:

Director : Ramon Martorell
Vicedirector: Javier
Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat:
Cap d’estudis de Cicles Formatius:
Secretari: Alicia Oltra Benavent