Informació Banc de Llibres

Calendari entrega Llibres juny 2019

Estimades famílies:

Els comuniquem que, tal com estableix l’Ordre 26/2016 de la Conselleria d’Educación, Investigación, Cultura i Esport, el Programa de Reutilización de llibres de text i materials curriculars del centre la recollida de llibres seguirá les següents indicacions:

1. Els alumnes entregarán el lot complet de llibres, tal com es van comprometre a principi de curs, els vaig donaŕas 14, 17 i 18 de juny en horari escolar a l’aula SUM del centre.

Deberán portar els dos impresos de lliurament de llibres (exemplar per a l’Administración i exemplar per a la persona interessada) que se’ls ha entregat,degudament emplenats.

* Divendres 14 de juny: 1o ESO (A, B, C, D) i 2o ESO (A i B) (se’ls irá cridant a partir de les 8:00h de la mañana).

* Dilluns 17 de juny: 2o ESO (C, D i E) i 3o ESO (A, B i C) (se’ls irá cridant a partir de les 8:00h de la mañana).

* Dimarts 18 de juny: 4o ESO (en horari de 8.00 a 12.00) i casos excepcionals.