Rutes de transport escolar

Amb la finalitat de facilitar a les famílies el procediment d’adscripció i d’admissió i després de la sol·licitud d’algunes famílies sobre quins són les parades de les tres rutes que tenim en l’actualitat, s’informa que en esta mateixa pàgina, es pot trobar en la secció secretaria -> matrícula ->documents i tràmits -> Triant qualsevol dels cursos ->Sol·licitud de ruta i parada de Transport Escolar Conselleria. No obstant això es pot accedir també, de manera directa, entrant en el següent enllaç:

https://portal.edu.gva.es/ies1libertas/wp-content/uploads/sites/73/2023/08/SOLICITUD-RUTA-TRANSPORTE.pdf

Beques MEC universitat

Informació sobre la sol·licitud de les beques MEC per a la universitat.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA: Convocatoria de la Fase Comarcal 2024 de la província d’Alacant

Els alumnes ja estan matriculats.

Programa de la Fase Comarcal el dia 23 de març de 2024, dissabte:

Horari:

8:30 Acreditació dels inscrits.

9:30 Benvinguda a l’Aula d’Usos Múltiples d’IES Núm.1-Libertas

10:00-11:30 Prova individual

10:00h Paral·lelament tindrem una xarrada del projecte ESTALMAT a l’aula d’usos múltiples de l’IES * 9:30 Benvinguda a l’Aula d’Usos Múltiples d’IES Núm.1-Libertas. https://www.estalmat.org/estalmat/

11:30 Lliurament de samarreta i diploma. Esmorzar i final.

Per a resoldre les activitats proposades es demana que cada alumne porte aquell material que considere precís: bolígraf, llapis, goma, regla, compàs, calculadora… Atenció: no estarà permés les llistes amb fórmules en cap prova, provocant la desqualificació a qui no respecte aquesta norma.

IMPORTANT: No estarà permès l’ús de mòbil ni d’aparells de música durant les proves, pel que aconselleu que millor no els porten. Insistiu en què quan contesten les proves, raonen al màxim i expliquen el que fan i com ho fan, ja que el jurat podrà valorar millor la seua resposta.

Més informació en: https://semcv.org/fasealacant/olimpiada-2023/1229-convocatoria-de-la-fase-comarcal-2024-de-la-provincia-d-alacant

RECORDATORI: Prohibició de l’ús del telèfon mòbil

Bon dia, com ja saben, els recorde que a partir del 5 de febrer l'ús del telèfon mòbil està prohibit en tot el centre , inclosos els esbarjos. Només estarà permés a les aules i sempre que el seu ús estiga prescrit en les propostes didàctiques dels departaments i en la programacions d'aula i únicament amb les aplicacions necessàries i en els moments que l'indique el professor. Si no se seguix la norma es procedirà com fins ara quan un alumne estiga fent ús inadequat del mòbil.  Es realitzaran activitats de dinamització als patis.
LLIURAMENT DE NOTES A PARTIR LA SEGONA AVALUACIÓ


Estimats pares i representants legals,
Ens dirigim a vostés per a informar-los sobre un canvi important en el lliurament de les qualificacions dels seus fills a partir de la segona avaluació.
A partir de la pròxima avaluació, les qualificacions dels estudiants estaran disponibles exclusivament a través de la nostra plataforma en línia “Web Família”. Esta mesura té com a objectiu principal contribuir a cura del medi ambient, a l’estalvi de paper i a la reducció de fotocòpies, així com també a l’optimització del temps del nostre personal docent i administratiu.
Entenem la importància de la comunicació efectiva entre la institució educativa i els pares, i volem assegurar-los que la plataforma “Web Família” proporciona un accés segur i fàcil a les qualificacions dels seus fills en temps real. Això els permetrà estar al corrent del seu rendiment acadèmic de manera immediata i còmoda.
No obstant això, volem ser flexibles i comprensius amb les preferències individuals. Si algun pare o representant legal preferix rebre les qualificacions en paper, estarem encantats de proporcionar-les en mà. Per a sol·licitar este servici, els demanem que el comunique mitjançant una sol·licitud en secretaria.
Entenem que estos canvis poden generar algunes inquietuds, però volem assegurar-los que esta decisió s’ha pres amb l’objectiu de millorar la nostra eficiència operativa i ser més respectuosos amb el medi ambient. Agraïm la seua comprensió i cooperació en este procés de transició.
Quedem a la seua disposició per a qualsevol pregunta o aclariment que puguen necessitar. Agraïm la seua col·laboració contínua en l’educació dels seus fills.