Proves d’accés a cicles formatius

Comparteix això:

QUÈ SÓN

Per a poder inscriure’t en un cicle de Formació Professional amb accés directe és necessari reunir uns requisits acadèmics:

Per a GRAU MITJÀ prem ací.

Per a GRAU SUPERIOR prem ací.

Si has llegit bé els requisits per a accés directe i NO els reuneixes, tens la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova, demostres tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament un cicle formatiu.

S’OBRI EL TERMINI PER A INSCRIURE’T EN LES PROVES

Llig amb atenció el procediment que s’obrirà prement els enllaços de baix.

  • INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022):
  • Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d’abril
  • Llistes provisionals d’admesos: 27 d’abril
  • Llistes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig
  • PROVES: 23 i 24 de maig de 2022
  • Llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 30 de maig
  • Entrega documentació justificativa: del 21 de març al 30 de juny, tots dos inclusivament.
  • Llistes definitives qualificacions: fins a l’1 de juliol
  • Lliurament de certificats de la prova: del 3 a 4 de juliol
GRAU
MITJÀ
23 de maig
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
11.30-12.15 Part lingüística: Inglés (45 min)
24de maig
09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)
11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)
GRAU
SUPERIOR
23 de maig
15.00 -16.15 Part general: Llengua i Literatura: 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min.
18.00-19.15 Part general: Matemàtiques: 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital: 45 min.
24 de maig
16.00-17.15 Part específica: apartat b – 1: 1 h 15 min
17.30-18.45 Part específica: apartat b – 2: 1 h 15 min