EL MEU COMPROMÍS DAVANT EL CORONAVIRUS: LA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE HAN DE SIGNAR ELS NOSTRES ALUMNES

Comparte esto:

HEM PREPARAT UNA ESCOLA SEGURA AMB:

-AULES AMB RÀTIO BAIXA (No més de 15 alumnes per aula)

-ENTRADES I EIXIDES ESGLAONADES

-HIGIENE I DESINFECCIÓ 2 vegades al dia i entre classes

-NOVES AULES

-SENYALITZACIÓ, GELS HIDROALCOHÒLICS, TERMÒMETRES, MASCARETES.

PERÒ NECESSITEM QUE tu ens ajudes a lluitar contra aquesta pandèmia i signes aquesta declaració de 12 punts.

DECLARE el meu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat, d’acord amb els protocols determinats al pla de contingència del centre en què estic matriculat i que es poden resumir en els següents punts:

 

1-Portar mascareta en tot moment (sense vàlvula) i per damunt del nas.

2-Extremar la higiene de mans, especialment en entrar i eixir del CENTRE i dels lavabos.

3-Seguir els protocols d’entrades i eixides de l’aula, ocupant sempre el mateix seient, i mantenint la distància de seguretat. 

4-No acudir al centre si es tenen símptomes si és positiu, si està en quarentena o si ha estat amb un positiu, i no reincorporar-se fins que un metge acredite l’absència de risc de contagi.

5-Acceptar que les aules hauran d’estar ventilades i obertes en tot moment i que és possible que la calefacció i l’aire condicionat no es puguen fer servir.

6-Col.laborar en mantenir la classe neta, desinfectada i ventilada, amb especial atenció als equips informàtics.

7-Acceptar el control de temperatura a l’entrada i comprometre’s a no entrar al centre si té més de 37.5 º

8- Ser amable i cortés en tot moment. És un any dur per a tots. No estigmatitzar ningú.

9-Procurar no ajuntar-se amb altres alumnes durant l’esmorzars sense mantindre la distància de seguretat.

10- Procurar tindre un email operatiu per a rebre informació actualitzada de l’escola.

11- Si es troba al centre i comença a notar símptomes compatibles amb el COVID-19, informar immediatament al/la  professor/a o més pròxim i seguir les seues indicacions. 

12- Si fora del centre o fora de l’horari escolar comença a notar símptomes compatibles amb el COVID-19, contactar amb el seu centre d’Atenció Primaria (targeta SIP). En cas de confirmació de COVID-19 positiu, informar al centre educatiu a primera hora del següent dia hàbil.