Valencià

Actualment el valencià disposa de 6 nivells per acreditar el coneixement de llengua. Són A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

El nostre centre actualment imparteix els nivells B1, C1 i C2.

Enllaços d’interés

A continuació, podeu trobar material molt interessant que hi ha en Internet i que vos pot resultar ben útil en l’aprenentatge del valencià.

a) Diccionaris en línia

b) Enciclopèdies en línia

c) Traductors automàtics:

http://www.gva.es/salt

e) Material normatiu

 • IEC: www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica
 • Gripau: Quadern pràctic i de consulta ràpida elaborat per les universitats valencianes amb l’objectiu de facilitar la redacció de textos (treballs, comentaris, exàmens) als alumnes de secundària i a universitaris. Podeu descarregar-vos-el en la pàgina web següent: http://www.ua.es/spv/gripau.pdf
 • IIFV, Guia d’usos lingüístics. Aspectes gramaticals, IIFV, 2002.(Podeu trobar-lo en la pàgina web següent: http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf 

 f) Recursos per a la fonètica

 g) Altres

 • TERMCAT (www.termcat.cat): organisme regulador de la terminologia catalana amb eines molt potents per a la cerca (Neoloteca, amb els termes aprovats per l’organisme, i Cercaterm, recull terminològic general).
 • Verificador en línia: www.softcatala.org/corrector/ basat en el corrector ortogràfic lliure utilitzat en programes com el paquet ofimàtic OpenOffice.org.
 • En la pàgina web de la Política Lingüística de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (http://www.cult.gva.es/polin/) podeu descarregar-vos tota una sèrie de programes informàtics adreçats per a l’aprenentatge del valencià, com ara el programa informàtic Pràctic 1.0 i el Juga llengua i el traductor Salt 3.0, entre d’altres. Aquests programes informàtics consisteixen en una sèrie d’activitats d’autoaprenentatge adreçades a l’aprenent de valencià que vol conéixer quin és el seu grau de coneixement assolit i quins són els aspectes gramaticals que ha de reforçar.
 • Informació sobre la llengua: http://www2.upc.edu/slt/alatac/eng/eng-03.html
 • Enlloc.com pàgina que enllaça amb múltiples recursos d’aprenentatge de la llengua: http://www.enlloc.com/enlloc/index.html.
 • Aprenentatge i comunicació en català per Internet, amb un tutor personalitzat gratuït: http://parlacatala.linkua.com/
 • Voluntaris que parlen gratuïtament amb els aprenents i els ensenyen de manera altruista: http://www.voluntariatpelvalencia.org
 • La Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant: té com a objectiu oferir assessorament als centres educatius en matèria d’educació multilingüe i potenciar la investigació universitària sobre aquesta àrea. A més, vol ser un espai de formació permanent, d’intercanvi d’experiències educatives i d’investigació sobre l’educació multilingüe al servei de la comunitat educativa valenciana. http://web.ua.es/uem/
 • Pràctiques d’exàmens antics de la JQCV: www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm) i www.edu.gva.es/polin on trobareu el Pràctic que disposa d’exàmens autocorrectius i dictats.

 h) Pràctiques de vocabulari

 i) Premsa, ràdio i televisió en Internet