Plataformes digitals

Eines digitals per a l’aprenentatge i la vida en el centre

En l’EOI d’Orihuela estan implantades dues plataformes digitals que s’utilitzen amb finalitats acadèmics i de comunicació entre l’alumnat i el professorat. Aquestes són Webfamilia i Aules, les plataformes posades a la disposició del centre per Conselleria.

Webfamilia

És la plataforma en la qual es troba el perfil acadèmic de l’alumnat i es connecta directament amb el programa de gestió de la seua matrícula. Així doncs, a través d’ella podem visualitzar el següent:

Logotipo Webfamilia
 • NIA (número d’identificació de l’alumnat).
 • Dades personals indicades durant la matriculació.
 • Dades del tutor/a.
 • Botó de missatge per a comunicar-se amb el professor/a.
 • Botó de missatge per a comunicar-se amb la secretaria del centre.
 • Agenda (enviament de missatges informatius).
 • Faltes d’assistència (es poden justificar des de la pròpia Webfamilia o enviant missatge al tutor/a perquè les justifique).
 • Qualificacions.
 • Horari.

L’activació es realitza des de la secretaria del centre, generalment quan es matricula o a principi de curs. L’alumnat rebrà un missatge automàtic de Conselleria en el seu correu electrònic amb la contrasenya (en cas de ser menor d’edat, la contrasenya es genera a algun dels dos tutors que vinguen reflectits en l’autorització de matrícula de menors):

 • Revisa en el teu compte de correu per a obtindre la contrasenya, en missatges rebuts. Rebràs un correu amb el següent assumpte: / LLIURAMENT DE CLAU – ACCÉS A WEB FAMILIA.EDU.GVA.ES. En aquest correu rebràs la contrasenya per a accedir per primera vegada a l’aplicació, així com la informació relacionada amb aquesta.
  • NOTA: si no reps cap correu, revisa la configuració del teu compte de correu respecte a les adreces de correu no desitjat o spam.
 • L’usuari per a accedir a la Webfamilia pot ser:
  • NIF. Escriu el teu NIF sense espais entre els números i la lletra. Exemple: 12345678Z. El sistema autocompleta amb un zero a l’esquerra fins a completar 10 caràcters. No fa falta posar el zero de manera manual.
  • NIE o passaport. En aquests casos el sistema no pot completar de manera automàtica donada la varietat de casos, per la qual cosa l’usuari completarà amb zeros a l’esquerra fins a 10 caràcters en cas de passaport i amb zeros a l’esquerra després de la primera lletra en cas de NIE. Exemples:
   • Exemple de passaport CA12345W: l’usuari serà 00CA12345W.
   • Exemple de NIE X1234567L: l’usuari serà X01234567L.
 • La contrasenya rebuda a través del correu electrònic per a accedir la primera vegada és alfanumèrica i diferència entre majúscules i minúscules. Per tant, tingues en compte aquesta qüestió a l’hora d’introduir-la per a accedir a Webfamilia. La contrasenya rebuda es mostra entre cometes en el correu rebut. Quan escribes la contrasenya d’accés no has d’incloure les cometes.
 • Després del primer accés, l’alumnat ha de canviar la contrasenya. Una vegada dins de la plataforma, en la part superior, prem sobre l’etiqueta on es mostren les teues dades personals (ix una imatge d’una persona o la fotografia de l’alumne/a) i completa el formulari de l’apartat ‘Canviar contrasenya’. Una vegada confirmada la nova contrasenya, la pròxima vegada que s’accedisca a Webfamilia ja s’haurà d’accedir amb la nova contrasenya:
  • En cas d’oblidar la contrasenya d’accés, des de la pantalla d’accés a Webfamilia es pot generar una nova de manera automàtica prement sobre ‘He oblidat la meua contrasenya’. Completa les dades sol·licitades utilitzant l’usuari i el correu electrònic amb els quals se’t va donar d’alta en Webfamilia.
 • En el cas dels menors d’edat, seran els seus tutors els encarregats de gestionar Webfamilia i els qui reben les notificacions de la plataforma. Webfamilia és el canal que s’utilitza per a informar de les faltes dels menors, per a comunicar-se amb el professorat, per a informar de les seues notes, etc. És obligació dels tutors consultar Webfamilia de manera habitual per a mantindre’s informats/as.
 • Aquells estudiants que durant el curs acadèmic en curs complisquen la majoria d’edat i desitgen gestionar el seu propi Webfamilia a partir d’aqueix moment, hauran de fer-lo constar enviant un missatge a partir de la data en què complisquen la majoria d’edat al correu 03018301.secretaria@edu.gva.es per a fer els canvis pertinents.

Aules

Aules és l’entorn virtual d’aprenentatge destinat a l’e-learning. Aquesta plataforma la gestiona el professorat, per la qual cosa qualsevol qüestió relativa al seu funcionament o a l’accés a la mateixa ha de dirigir-se al professorat.

Logotipo de Aules
 • Usuari: el NIA (número d’identificació de l’alumnat). Pot consultar-se en el resguard de matrícula o bé en Webfamilia).
 • Contrasenya: les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d’octubre de 2003 i anomenada Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003.

Preguntes freqüents: