Sol·licitud d’adaptació

Com sol·licitar una adaptació

En cas de requerir una adaptació per a poder rebre les teues classes, hauràs de sol·licitar-la en el moment de la matrícula aportant la documentació indicada en el següent paràgraf. Si desitges sol·licitar-la per a les proves de certificació, ha de sol·licitar-se en el moment de la inscripció (hi haurà un període d’al·legacions abans de la publicació de la resolució definitiva). Si eres alumnat oficial i ja tens la teua adaptació concedida durant l’any acadèmic en curs,no és necessari tornar a sol·licitar-la per a les proves de certificació (ni per a la convocatòria ordinària ni per a l’extraordinària).

La documentació a entregar són: la sol·licitud d’adaptació i els informes mèdics acreditatius de la circumstància que causa la teua sol·licitud. Aquesta documentació ha de ser expedida per professionals que certifiquen des del sistema sanitari públic. Únicament s’acceptaran informes de centres concertats si pertanys a una mutualitat de funcionaris. No seran vàlids certificats expedits per companyies asseguradores privades.