Proves de Certificació (PUC)

INFORMACIÓ GENERAL

Les Proves Unificades de Certificació (PUC) de les Escoles Oficials d'Idiomes són exàmens mitjançant els quals es pot obtindre un certificat oficial reconegut a tot l'estat espanyol. Els nivells que se certifiquen corresponen als del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i, per tant, B1, B2, C1 i C2. Aquests exàmens tenen lloc, en primera convocatòria, entre finals de maig i el mes de juny, i en segona convocatòria, a setembre, tant per als alumnes oficials com per als lliures.

Al següent lloc web podreu trobar informació sobre les proves, el calendari, la guia de la persona candidata, les taxes vigents, les fitxes d'avaluació i alguns models:

WEB DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ


ATENCIÓ

  • Les vacants oferides per a la matrícula a la prova de certificació de l’alumnat lliure estaran limitades per la capacitat d’espais i els recursos humans de les seus de realització de la prova.
  • És necessari tindre un NIF o NIE per tal de poder realitzar la matrícula a la PUC.
  • L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «no apte» en la PUC i haja obtingut un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % en cadascuna de les activitats de llengua avaluades podrà promocionar al següent curs i matricular-se al juliol com la resta de l’alumnat oficial, sense perjudici de decidir presentar-se a la convocatòria extraordinària de la PUC per a optar al certificat. Aquesta promoció tindrà la consideració de prova de nivell i no produirà efectes per a l’obtenció del certificat corresponent.
  • Totes les persones candidates de les proves que no hagen superat la PUC hauran de realitzar la prova de la convocatòria extraordinària en la mateixa escola on van realitzar la prova de la convocatòria ordinària.
MATRÍCULA
LLISTATS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
PROVES ESCRITES: QUAN I ON?
TORNS DE LES PROVES ORALS
RESULTATS I REVISIONS