LLISTAT DEFINITIU PROVES D’ACCÉS

LLISTAT PROVISIONAL PROVES D´ACCÉS

TERMINI D´INSCRIPCIÓ A LES PROVES D´ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS (DEL 20 DE MAIG FINS AL 7 DE JUNY)

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15946

CONTINGUTS PROVES D´ ACCÉS ENSENYAMENTS ELEMENTALS:

ACCÉS A 1º CURS: