LLISTAT DEFINITIU ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2ª CONVOCATÒRIA

LLISTAT PROVISIONAL ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2A CONVOCATÒRIA

TERMINI D´INSCRIPCIÓ A LES PROVES D´ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

DEL 20 DE MAIG AL 7 DE JUNY

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15946

FORMULARI D´INSCRIPCIÓ ALS CURSOS D´ABRIL DIES 3, 4 I 5 AMB JUAN POLO, ARANTXA CARMONA I CARMELA GARCÍA

ACCÉS I INGRÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE DANSA AMB CARACTERÍSTIQUES EXCEPCIONALS, QUE NO REUNIXEN ELS REQUISITS D´EDAT. DE 01/02/2024 AL 30/04/2024

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948

LLISTAT DEFINITIU CANDIDATS A LA ELECCIÓ PER AL CONSELL ESCOLAR

PROVA D´OBTENCIÓ DIRECTA CERTIFICAT ELEMENTAL

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9668

PROVES D´ACCÉS EXTRAORDINÀRIES

PROTOCOL DIGITAL DEL CONSERVATORI: https://portal.edu.gva.es/cpdanzanovelda/wp-content/uploads/sites/1935/2023/09/PROTOCOLO-DIGITAL.pdf