PODREU ACUDIR AL CENTRE A FER LA TRAMITACIÓ EN EL SEGÜENT HORARI.

MENJADOR ESCOLAR

ALUMNAT QUE EL CURS PASSAT VA SOL·LICITAR MENJADOR ESCOLAR

Haureu d’acudir al centre a signar l’esborrany de la sol·licitud,.

 • Per mitjà de WEB FAMÍLIA (https://familia.edu.gva.es) podreu consultar l’esborrany i comprovar que les dades són correctes.
  • En cas afirmatiu, signareu l’esborrany en la secretaria del centre en l’horari establert i NO HAUREU D’APORTAR CAP TIPUS DE DOCUMENTACIÓ. A excepció de la circumstància de monoparentalitat, aquesta haurà de ser acreditada mitjançant la documentació pertinent.
  • EN CAS NEGATIU, haureu d’indicar-nos la circumstància a l’apartat G de la sol·licitud i aportar la documentació necessària.

ALUMNAT QUE SOL·LICITA MENJADOR ESCOLAR PER 1ª VEGADA

 • ANNEX I (clica en la paraula per accedir a l’annex)
 • FOTOCOPIA DEL NIF/NIE/ PASSAPORT de les persones sol·licitants ( mares/pares tutors legals) que convisquen en l’alumnat
 • FOTOCOPIA DEL NIF/NIE/ PASSAPORT de l’alumne/a si en té.
 • FOTOCOPIA del LLIBRE de Família on apareguen (Pare/mare/fill/filla)
 • DOCUMENT que acredite qualsevols de les circumstàncies de l’apartat E de l’annex I de la normativa (original i còpia) (monoparentalitat, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme, discapacitat d’algun membre de la unitat familiar, família nombrosa, alumnat d’Ed Especial, d’Acollida, etc.

TRANSPORT ESCOLAR

ALUMNAT QUE EL CURS PASSAT VA SOL·LICITAR TRANSPORT ESCOLAR

Haureu d’acudir al centre a signar l’esborrany de la sol·licitud,.

 • Per mitjà de WEB FAMÍLIA (https://familia.edu.gva.es) podreu consultar l’esborrany i comprovar que les dades són correctes.
  • En cas afirmatiu, signareu l’esborrany en la secretaria del centre en l’horari establert i NO HAUREU D’APORTAR CAP TIPUS DE DOCUMENTACIÓ. A excepció de la circumstància de monoparentalitat, aquesta haurà de ser acreditada mitjançant la documentació pertinent.
  • EN CAS NEGATIU, haureu d’indicar-nos la circumstància a l’apartat G de la sol·licitud i aportar la documentació necessària.

ALUMNAT QUE SOL·LICITA TRANSPORT ESCOLAR PER 1ª VEGADA

 • ANNEX I (clica en la paraula per accedir a l’annex)
 • FOTOCOPIA DNI (mare/pare/tutor/tutora/alumnat)
 • FOTOCOPIA Padró municipal.
 • CERTIFICAT (Annex III) signat pel secretari de l’Ajuntament, que acredite que el disseminat pertany a la població.
 • 2 factures (llum/aigua…) que demostren la residencia en la direcció en la que es demana l’ajuda.