Tens preguntes?  Telefona al (+34) 96 695 73 75

Últimes Notícies


INTENTEM QUE CADA DIA

SIGA UNA IL·LUSIÓ, UNA ESCOLA DE TOTS I PER A TOTS.


L’ESCOLA

DIVERSITAT METODOLÒGICA 

La nostra escola es caracteritza per buscar el punt de trobada entre el saber fer de l’experiència i la voluntat d’actualitzar-nos, a partir de noves necessitats educatives i socials del moment.

Creiem en l’assoliment de l’èxit educatiu aprofitant el millor de cada metodologia ( treball cooperatiu, projectes, llibres de text, TIC…) i donant cabuda a diferents formes de fer, fugint dels extrems i d’un model únic i exclusiu.

Volem fer que el nostre alumnat arribe a assolir un alt grau de competències per tal que puga interactuar amb criteris propis i autònoms en una societat que exigeix contínuament respostes a situacions complexes

CONVIVÈNCIA I TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT  

Volem que la nostra escola siga un espai de convivència amb tolerància zero cap a qualsevol tipus de violència o discriminació per raons d’identitat de gènere, religió, cultura, llengua… Per la qual cosa, plantegem la nostra tasca docent des d’una perspectiva coeducativa.

Som conscients que cada alumne i alumna és diferent i, en conseqüència, té necessitats diverses que hem d’atendre des de la seua individualitat i que aquesta diversitat és un fet positiu i enriquidor per a tots i totes.

IMPLICADA AMB L’ENTORN 

Som una escola de portes obertes, involucrada amb el nostre entorn, participant de forma activa amb diferents entitats i amb les institucions locals. Fomentem la conscienciació social i la sensibilització ambiental , amb un ample catàleg d’activitats complementàries i extraescolars programades per aconseguir aquesta finalitat.

COMUNITAT EDUCATIVA SAN ANTÓN 

L’escola treballa de forma cooperativa i flexible des de les competències de cada sector i cada membre de la nostra comunitat educativa.

Entenem que la col·laboració i comunicació amb les famílies són aspectes fonamentals de la vida escolar.