Durant aquest curs escolar anem a treballar el

PROJECTE: L’ESCOLA FA RÀDIO.

Un projecte que implica el treball comú de tot l’alumnat, des de 3 anys fins a 6é, amb la col·laboració de la Comunitat Educativa i de diferents entitats locals.

Aquest projecte té com a objectiu fomentar l’ús del valencià i altres llengües convivents en el centre amb la finalitat principal de millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat.

Al llarg del curs es generaran diferents pòdcast i programes de ràdio en valencià, amb diferents temàtiques relacionades en l’entorn més proper del nostre alumnat i aspectes socials que poden ser motiu de reflexió.

Com cada any, s’ha fet la PRESENTACIÓ PROJECTE de centre (22 novembre) en el qual hem gaudit d’entrevistes amb els mitjans de comunicació, de dedicatòries a l’alumnat i hem fet l’estrena de la sintonia de la nostra ràdio: RÀDIO SAN ANTÓN. un treball col·laboratiu de tota la comunitat educativa.

SINTONIA: ÉS RÀDIO SAN ANTÓN

TREBALL DE L’ALUMNAT

DEDICATÒRIES