FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2020-21

PER A TOT L’ALUMNAT ADMÉS
LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE on ha sigut admés/a.
DATA: Del 13 al 29 de juliol
HORARI: De 10 a 12 h.

 

INFORMACIÓ COMPLETA

FITXA DE L’ALUMNE

RELIGIÓ – VALORS SOCIALS

SOL·LICITUD ACCÉS WEB FAMÍLIA

SOL·LICITUD PLAZA COMEDOR ESCOLAR

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR I TRANSPORT

FITXA DE L’ALUMNE (AULA 3 ANYS)

FITXA DE L’ALUMNE (AULA 2 ANYS)