AJUDES DE MENJADOR I TRANSPORT CURS 2020-2021

Amb data de hui, 3 de juliol de 2020, s’ha publicat en el DOGV la Resolució de 29 de juny de 2020
per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar, la Resolució de 25 de juny
de 2020 de transport escolar col·lectiu i la Resolució de 29 de juny de 2020 d’ajudes
individuals de transport.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/03/pdf/2020_5089.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/03/pdf/2020_5083.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/03/pdf/2020_5086.pdf

El termini de presentació de sol·licituds i esborranys (per a aquelles persones que van sol·licitar les
ajudes en el curs 19-20) serà des de l’endemà a la publicació en el DOGV, fins al 29 de juliol.

L’horari de lliurament de sol·licituds noves o esborranys serà de dilluns a divendres de 10 a 12 hores.

Ací tens tota la informació.