PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP RASPEIG

Aquest matí, en sessió extraordinària del Consell Escolar s’ha aprovat el Pla de Contingència del nostre centre.

L’objecte del present Pla de Contingència i Continuïtat del Treball consisteix a determinar les condicions per a l’obertura
i funcionament dels centres docents públics per al curs 2020-2021, en l’etapa de Nova Normalitat, tot això amb la participació dels representants del professorat, dels Comités de Seguretat i Salut i l’assessorament del personal tècnic de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Aquest Pla actualitzat pretén:
1. Crear entorns escolars saludables i assegurances en el context de la pandèmia per la COVID-19, a través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, de protecció i de prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l’establiment de protocols d’actuació i de coordinació factibles.

Per a poder visualitzar-ho prema sobre el següent enllaç.