CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR

ÒRGAN COL·LEGIAT DE GOVERN

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU

PABLO ARTACHO - PRESIDENT
CLARA CAZALILLA - DIRECCIÓ D'ESTUDIS
BLASI PÉREZ - SECRETÀRIA

PROFESSORAT

ANA MECHÓ GUILLEM - CIL
ANAÏD ADJEMIAN - 4INF B
LORETO JIMÉNEZ - PT
CARMEN TOMÁS - RELIGIÓ
LAURA LUJÁN - 3r A
BELÉN BALLESTEROS - 3r B
SILVIA CASTRO - 3I A

FAMÍLIES

NOELIA ROCA - 4t B i 6é B
JAIME LLORACH - 5é A
PILAR DEL POZO DEL RÍO - 5é B
PAU ARROYO MANEZ - 3r A i 5i A
LAURA ROCA - 4t A
CRISTINA BOTELLA - 5i B i 3i A
SANDRA BORJA - 5i A i 5é B
ANA MARTÍNEZ - 2n B

AFA

SONIA NAVARRO - 3r B i 5i A

PERSONAL NO DOCENT

ALEJANDRA PÉREZ MARTÍNEZ

ALUMNAT

JUANES GARCIA - 6é A
VERA ARTACHO - 6é B
ADRIANA ROCA - 6é B

EDUCADORA

SENSE REPRESENTACIÓ

AJUNTAMENT

SENSE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

COMISSIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

PABLO ARTACHO BELLOCH - DIRECTOR
BLASI PÉREZ - SECRETÀRIA
CLARA CAZALILLA - MESTRA
LILIAN TORMOS - 1r A
ANA SERRANO - 4t B

COMISSIÓ D'INCLUSIÓ, IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

PABLO ARTACHO BELLOCH - DIRECTOR
BLASI PÉREZ - SECRETÀRIA
CLARA CAZALILLA - MESTRA
JAIME LLORACH - 3r A I 6é B
LAURA ROCA - 2n B

COMISSIÓ PEDAGÒGICA, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES, I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR

PABLO ARTACHO BELLOCH - DIRECTOR
BLASI PÉREZ - SECRETÀRIA
CLARA CAZALILLA - MESTRA
LORETO JIMÉNEZ - MENJADOR
NOELIA ROCA - 2n B I 4t B
SANDRA BORJA - 3I A I 3r B

FOMENT DE LA IGUALTAT REAL I EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES

CLARA CAZALILLA - DIRECCIÓ D'ESTUDIS

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

UN EXTRACTE DELS ACORDS ES PUBLIQUEN EN:

  • EL CANAL DE TELEGRAM
  • LA PÀGINA WEB DE L'ESCOLA