HORARIS DEL CENTRE

HORARIS DEL COL·LEGI

HORARI LECTIU

HORARI MENJADOR ESCOLAR

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SERVEIS

MATINERA

TOTS ELS DIES. TRES POSSIBILITATS D'ENTRADA:

  • 7:30
  • 8:00
  • 8:30

ACTIVITATS D'OCTUBRE A MAIG

DE DILLUNS A DIJOUS:

  • DE 16:30 A 17:45

VESPRADA DE DIVENDRES

  • DE 15:00 A 17:00

VESPRADES DE SETEMBRE I JUNY

  • DE 15:00 A 17:00

ESCOLA D'ESTIU

FINALS DE JUNY I MES DE JULIOL:

  • DE 8:00 A 15:00

HORARI ATENCIÓ FAMÍLIES

L'atenció presencial del personal educatiu de l'escola ha de ser sempre amb cita prèvia.