Matriculació

Què documentació necessites entregar per a la matrícula?

  • Fotocòpia del Llibre de Família (*)
  • Fotocòpia del NIF / NIE/ PERMÍS RESIDÈNCIA / PASSAPORT del pare, mare i alumne si en té.(*)
  • Baixa del Centre anterior dels/les alumnes procedents d’altre Centre, inclosa la guarderia.
  • Fotocòpia cartilla Seguretat Social (SIP).
(*)Documents a presentar si no s’entregaren amb la sol·licitud.

A més, si la matrícula és per a EDUCACIÓ INFANTIL s'ha d'aportar:

  • Dos fotografies actuals de l’alumne/a tamany de carnet.

Si la matrícula és per a EDUCACIÓ PRIMÀRIA és necessari aportar:

  • Full de Sol·licitud de participació en el Banc de Llibres.
Benvinguda al Cavite
Benvinguda al cavite

El següents documents també ha d'incloure's en la matrícula. Pots adquirir-los en secretaria o descarregar-los i imprimir-los punxant damunt els documents. No es recollirà cap documentació si no està completa.

Encara