Consell escolar

Ana Lara Ros

Directora

Representants mestres i mestras

Representants famílies

Representants famílies

Representant ajuntament

Representant ajuntament