Formació semipresencial – Utilització del programari lliure R per a l’anàlisi de dades i creació automàtica d’informes

El llenguatge de programació R és un llenguatge de programació i un entorn de desenvolupament de programari per a l’obtenció de càlculs i gràfics estadístics. R és emprat àmpliament per desenvolupar programes estadístics i per anàlisi de dades, i s’ha convertit en l’estàndard en què estadístiques desenvolupen nou programari. El codi font de R està … Read more