Programació amb Arduino per a la pràctica educativa

Aprendràs els fonaments i les aplicacions referents a electrònica, robòtica i programació amb Arduino, treballant amb Leds, pins cuasianològics, brunzidors, sensors, displays, relés, infrarojos, etc.

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11785908&usuario=formacion