I Jornada Transformadora

Si esteu pensant en transformar el vostre centre i teniu dubtes de per on començar, aprofiteu aquesta I JORNADA transFORMADORA per conèixer altres centres que ja encetaren el procés i continuen progressant. Visita a un dels centres inclosa. 
Animeu-vos!

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11880203&usuario=formacion