Normativa de Coeducació

· Pla director de coeducació · LLEI 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana · Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI.

Manuals de coeducació

· Masclismes quotidians, base de la violència contra les dones · L’educació sexual de la primera infància. Guia per a mares, pares i professorat d’educació infantil · L’educació sexual de xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. Guia per a mares, pares i professorat d’Educació Primària · Guia d’educació sexual els nostres cossos,  els … Read more

Manuals d’inclusió

· Consell Escolar Comunitat Valenciana · Guia sobre com començar, dirigir i implementar el vostre desenvolupament escolar cap a  la inclusón · Actuacions d’èxit a les escoles europees · Index for inclusion

Enllaços d’interés recomanats des de l’àmbit d’escola inclusiva i transició entre etapes

Des de l’àmbit d’Escola Inclusiva i transició entre etapes vos deixem dos enllaços d’interés: -REICO. Banc de recursos per al desenvolupament dels plans d’igualtat i convivència en els centres educatius.  http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/reico -Jornades “FEM EL NOSTRE CENTRE MÉS INCLUSIU”  celebrades  els dies 26 i 27 de febrer a Elx. (Ponències i materials complementaris) https://sites.google.com/view/jornada-inclusion-elche/página-principal