Ensenyament i ús del valencià als centres educatius. Intercanvi d’experiències d’educació plurilingüe 2024

Les jornades Ensenyament i ús del valencià als centres educatius són la trobada de docents amb un compromís ferm en una educació plurilingüe. Per això l’encontre es concep com un espai per a l’intercanvi d’experiències educatives d’èxit en aquest àmbit i en totes les etapes educatives.

Enguany dediquem les sessions a analitzar l’organització i la participació de les llengües en el context multicultural en què vivim. Plantegem com abordar el tractament del fet intercultural per part dels centres educatius, la integració de les persones de procedència cultural diversa i la hibridació de la nostra societat contemporània i futura. 

Estudiarem el Marc de Referència per als enfocaments Plurals de les llengües i les Cultures (MAREP), un document del Consell d’Europa que ens proporciona eines eficients per a treballar la competència plurilingüe i intercultural. 

Entitats organitzadores i col·laboradores: CEFIRE d’Alacant, Universitat d’Alacant (Facultat d’Educació, Departament de Filologia Catalana, IIFV, Unitat d’Educació Multilingüe, Servei de Llengües, Càtedra de Multilingüisme) i Escola Valenciana.

Dilluns 10 i dimarts 11 de juny a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant.