TALLERS DE SEXUALITAT

MATERIALS DEL MÒDUL 1: DE LA SEXUALITAT A LES SEXUALITATS

PRIMERA SESSIÓ

Educació en sexualitat a l'aula. Per què i per quins? Com ens posicionem, els docents davant la sexualitat?
Ponent: Trinidad Zafra Espinosa

TERCERA SESSIÓ

La educació per la igualtat reial i efectiva des d'una perspectiva interseccional
Ponent: Nuria Gregori Flor

SESSIÓ PRESENCIAL

Ponents: Trinidad Zafra Espinosa i Enrique Galán Rubio

MATERIALS DEL MÒDUL 2: L' ERÒTICA EN L'ADOLESCÈNCIA

PRIMERA SESSIÓ

Buits en sexualitat: constants i transformacions en educació sexual
Ponent: Nuria Gregori Flor

 

SEGONA I TERCERA SESSIÓ

La sexualitat com a expressió biogràfica i com a construcció social.

La vivència de la sexualitat en l'adolescència
Ponent: Enrique López Gosálvez

SESSIÓ PRESENCIAL

Dinàmiques proposades per al mòdul 2
Ponents: Trinidad Zafra i Enrique Galán

MATERIALS DEL MÒDUL 3: COM TREBALLAR ELS RISCOS ASSOCIATS A LA SEXUALITAT RELACIONAL A L'AULA

PRIMERA SESSIÓ

Percepció, visualització, valoració i decisió del risc.
Ponent: Trinidad Zafra Espinosa

Actitudes
PERCEPCIÓ DE RISC
RIESGO

Ponent: Enrique López Gosalbez

Comportaments de risc i adolescència. Presentació
Conducta de risc. Article
Factores que influyen. Article
Factores que influyen. Presentació
Models d'Educació Sexual

SEGONA SESSIÓ

Embarassos no apropiats (ENA) i Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
Ponents: Trinidad Zafra Espinosa, Ana Sola Ureña

Embarazo adolescencia

Artículo LARC

Maternidad edad adolescente

Riesgo ENA

SESSIÓ PRESENCIAL

Dinàmiques proposades per al mòdul 3
Ponents: Trinidad Zafra i Enrique Galán

DINÀMIQUES PROPOSADES