Introducció a la programació per competències en l’àmbit Artisticoexpressiu.

Amb aquesta formació pretenem oferir un recurs bàsic per a introduir-nos en la programació per competències, amb èmfasis en les matèries de l’àmbit artisticoexpressiu. Per a això, oferim un material o recurs auto-formatiu dissenyat per un equip de docents de reconegut experiència en el camp de les competències. Encara que es tracta d’un curs a distància, establim punts de trobada de comunicació i reflexió mitjançant videoconferències. L’estructura del mateix pretén donar resposta als principals reptes que hem d’abordar en el treball per competències.

Curs a distància 20AE96IN031 – Introducció a la programació per competències a l’àmbit artisticoexpressiu