Pràctiques del PFQB Artista Faller

Estos dies i al llarg de la pròxima setmana els tallers dels artistes fallers Manuel Guitarte, Manolo García i Manu Martín i el Centre de Documentació de la Festa de les Falles compten amb uns col·laboradors de luxe.

Són Raúl, María, Estefanía i Samuel alumnes en pràctiques del PFQB d’Artista Faller del nostre centre, els quals estan tenint el seu primer contacte amb la vida laboral tant des de la gestió de fons històrics com des dels processos constructius de la falla, com fa Samuel tirant cartó a un motlle d’escaiola.