EL CENTRE

El CEE Ruiz Jiménez és centre pioner en la pedagogia terapèutica ja que els seus fundadors van ser la primera promoció reconeguda de manera oficial com a mestres d’Educació Especial.

Aquesta professionalitat és la guia, des dels inicis fins als nostres dies, de l’activitat educativa en el centre.

Un altre aspecte a destacar és l’excel·lent ubicació en la qual es troba, ja que està en ple cor de Poblats Marítims a pocs metres de la platja i del Mercat del Cabanyal; envoltat de parades d’autobús i tramvia per la qual cosa el principi d’Inclusió queda totalment garantit per les diferents sortides a l’entorn.

Característiques i serveis:

El centre està compost per diferents professionals que treballen de manera pluridisciplinar: mestres de pedagogia terapèutica, educadors, fisioterapeutes, mestres d’audició i llenguatge, mestres de música de religió i d’educació física; ia més un equip psicopedagògic format per una psicopedagoga a temps total, una altra a temps parcial, un metge, una infermera i una treballadora social.

S’imparteixen 5 etapes educatives: Infantil de 3 a 6 anys, Primària de 6 a 12, Secundària de 12 a 16, TVA de 16 a 21 i PCFB de 21 a 24 anys. Aquesta última etapa està enfocada a la inclusió laboral i tenint en compte que el centre està ubicat a València, el taller que oferta és el PFQB “Artista Faller” pel que comporta una gran rellevància a nivell professional

Participem en diferents projectes promocionats per l’Ajuntament, Conselleria d’Educació i / o altres entitats privades.

El centre desenvolupa diferents activitats dins el programa PAM (Pla per a l’Atenció a la Millora)

  • Taller de lectoescriptura: graduat en 3 nivells i organitzat en petits grups

  • Activitats esportives com futbol en col·laboració amb el València club de Futbol, ​​i Special Hoquei. En el curs 2016-2017, un alumne del centre va ser seleccionat per participar en la Selecció Espanyola de l’esmentat esport.

Comptem amb cuina pròpia amb professionals pertanyents al centre de manera que el menú s’adapta a les diferents característiques i particularitats dels alumnes.

Atenció diària d’infermera per atendre els alumnes d’alimentació mediate sonda PEG pel que queda garantida aquesta atenció amb total professionalitat.

Tots els i les professionals del centre estem en continu procés de formació promoguts per diferents entitats.

Aula d’Estimulació Multisensorial des d’on es coordina l’atenció als alumnes greument afectats a les aules de referències.

Gran Gimnàs per atendre els alumnes del Servei de Fisioteràpia amb una important varietat de recursos materials que fomenten el desenvolupament motor.

Atenció individualitzada des dels diferents gabinets de logopèdia on es treballa de manera coordinada amb els tutors i famílies els diferents SAACs recolzant-se en suports digitals d’última generació.

Totes les aules estan dotades d’equipament digital per la qual cosa es treballa de manera quotidiana amb les Noves Tecnologies.

Múltiples activitats fora del centre fomentant sortides a teatres, excursions i destacades sortides amb pernoctació.

Comissió de festes de manera que fomentem el procés d’aprenentatge també de forma més lúdica- amb activitats complementàries on participa tota la Comunitat educativa.

L’Etapa de TVA ofereix diferents tallers per a ajustar-se a les característiques dels alumnes: Taller de Reprografia i Taller de Serveis a la Comunitat. En aquests tallers destaca la participació directa de l’alumnat en activitats que fomenten la seva autonomia i inclusió a través de l’àrea laboral.

Estem en continu contacte amb els centres ordinaris promulgant activitats que afavorisquen la inclusió dels nostres alumnes de Modalitat d’Escolarització Combinada.

Oferim Escola d’Estiu, de Nadal i Pasqua a càrrec d’empreses especialitzades en atenció a persones amb Diversitat funcional.

Ens caracteritzem per ser Centre de Recursos per la qual cosa vam col·laborar en el reciclatge, formació i orientació a altres professionals o estudiants de les diferents universitats.

El centre forma part de la xarxa de SAAPE de la Ciutat de València per la qual cosa atenem a l’alumnat que necessita estimulació primerenca i / o servei de pedagogia terapèutica, fisioteràpia o logopèdia de manera ambulatòria ajustant-nos a l’horari d’escolar i, o familiar de cada nen .

Estem en contacte directe amb tallers ocupacionals, centres de dia i altres institucions per orientar els nostres alumnes i famílies quan arriba el final de la seva etapa educativa.

El nostre centre compta amb un AMPA molt activa i participativa tenint un paper molt important en les diferents activitats que desenvolupem.