Actualització versió de Moodle (3.9.4)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el Moodle en el qual està basat el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Açò es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.
Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 3.9.1 fins a la versió 3.9.4, amb moltes millores, tant de funcionalitat (H5P, temes col·lapsats, preguntes, fòrums, etc.), rendiment i seguretat. Podeu consultar totes les millores que s’han incorporat en els següents enllaços (en anglés), ja que la versió 3.9.4, a més de les seues pròpies millores, porta associades les millores de les versions 3.9.2 i 3.9.3.

Millores Moodle 3.9.2

Millores Moodle 3.9.3

Millores Moodle 3.9.4