Com donar el consentiment per utilitzar una aplicació que inicia la sessió amb la identitat digital?

Per començar, quan desitges utilitzar una aplicació autoritzada que inicia sessió mitjançant la identitat digital, és necessari seguir aquests passos.

  • Dirigir-se a la pàgina web de Appsedu per localitzar l’aplicació desitjada.
  • Accedir a la fitxa de l’aplicació fent clic en el nom corresponent.
  • En la secció d'”Informació bàsica de l’aplicació”, es troben les especificacions detallades. Al final d’aquesta informació, es troben els botons de “Donar el consentiment” i “Revocar el consentiment”.
  • Pulsar sobre “Donar consentiment” per accedir al formulari que proporcionarà el consentiment necessari. Assegurar-se d’haver llegit la informació bàsica de protecció de dades i recomanacions abans de procedir.
  • Si en algun moment es desitja “Revocar el consentiment”, seleccionar el botó corresponent. Es reenviarà a un formulari dissenyat específicament per a això.

Nota important:

Només el personal docent i no docent té la capacitat d’atorgar el seu consentiment; els estudiants no estan autoritzats a dur a terme aquest procediment. Encara que l’alumnat puga accedir als formularis, és important assenyalar que la recopilació del consentiment no es tindrà en compte. S’informarà els interessats d’aquesta situació per correu electrònic.

Els formularis de consentiment i revocació són d’un sol ús. En cas de necessitar renovar el consentiment per segona vegada per a la mateixa aplicació, s’haurà de realitzar a través del GVA SAI utilitzant la cua designada per a Appsedu, NOU TÍQUET SOBRE ALTRES SERVEIS O APLICACIONS EDUCATIVES > incidència > Aplicacions educatives (APPSEDU).