PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN CENTRES D'FPA

1. DESCRIPCIÓ
PAM a realitzar per tots els centres d'FPA sostinguts amb fons públics.
El Pla d'actuació per a la millora (PAM) inclou, entre altres aspectes, la consecució de l'equitat en l'educació i la millora de les competències de les persones adultes participants. El PAM dels centres d'FPA té com a finalitat primordial afavorir el procés d'anàlisi, reflexió, aplicació i avaluació col·laborativa, de l'equip docent en particular i del conjunt de la comunitat educativa, sobre les pràctiques i accions que cada centre dissenya anualment per atendre les necessitats i els interessos formatius de les persones adultes participants en el seu aprenentatge al llarg de la vida.
2. DOCUMENTS
3. LLIURAMENT
En haver omplit el pdf emplenable, cal renomenar el pdf resultant com a centre_PAM_FPA_19_20 i tot seguit procedir de la manera següent:
  1. En el cas dels centres GVA, d'una banda, el document s'ha de pujar a la casella corresponent d'ITACA-FPA i, d'altra, remetre'l al correu corporatiu pam.fpa@gva.es
  2. En el cas dels centres municipals, se n'ha de remetre una còpia al correu corporatiu pam.fpa@gva.es del Servei d'Ordenació Acadèmica.