EL TRIANGLE DE SIERPINSKI

Els alumnes de 1r de Batxillerat del nostre centre han realitzat un projecte on han construit el famós triangle de Sierpinsky. Aquest és un fractal que es pot construir a partir de qualsevol triangle. Els alumnes han construit una sèrie geomètrica fins al cinqué terme, fent servir una quantitat de 363 llaunes (3¹ + 3² + 3³ +3⁴ + 3⁵).
Ha estat un projecte molt enriquidor per ells, amb el qual han pogut conèixer el concepte de fractal, repassar el comportament de les sèries geomètriques i, per últim, ficar en practica el concepte de límit al calcular cap a quin valor tendeixen les àrees interiors conforme augmenta l’ordre del terme.