Departaments didàctics

MATEMÀTIQUES
EDUCACIÓ FÍSICA
FRANCÉS
CASTELLÀ
TECNOLOGIA
ECONOMIA
VALENCIÀ
FÍSICA I QUÍMICA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PLÀSTICA
BIOLOGIA
CULTURA CLÀSSICA
ANGLÈS
RELIGIÓ

MÚSICA
INFORMÀTICA