ACTIVITAT FORMATIVA D’ÒPTICA GEOMÈTRICA

Dimecres 24 de gener, alumnes de 2n de Batxillerat van tindre l’oportunitat de visitar el Campus de Burjassot per a realitzar l’activitat Aula Experimenta que organitza anualment la Facultat de Física.

Després d’una explicació sobre els diferents graus que ofereix aquesta Facultat, es va fer una breu introducció teòrica per part del professorat universitari. L’alumnat també va poder gaudir d’algunes demostracions pràctiques sobre el fenomen ondulatori de difracció de llums làser amb escletxes de difracció.

A continuació, els estudiants realitzaren la sessió de pràctiques en el laboratori d’Òptica on van poder desenvolupar els següents treballs experimentals:

• Formació d’imatges amb lents primes convergents.

• Formació d’imatges amb lents primes divergents.

• Mesura de l’augment visual del microscopi compost.

• Mesura d’objectes amb el microscopi compost. A banda de tindre un millor coneixement i maneig del microscopi compost, analitzant les seues principals característiques, el principal objectiu que es persegueix amb aquesta activitat formativa és promoure una millora de l’aprenentatge de la física amb especial atenció a l’observació dels fenòmens naturals i experimentals.